Wydarzenie: Forum Sprzedaży PKO BP
Klient: PKO BP / PLEJ
Zadanie: oprawa video gali sprzedażowej PKO BP wraz z projektem aranżacji sceny
Miejsce: Hotel Ossa, Ossa, Poland
Data: 2.11.2011