Wydarzenie: akcja promocyjna miasta Wiednia w Warszawie
Zleceniodawca: Biuro promocji Austrii – Austria Info
Zadanie: Przygotowanie, produkcja i realizacja wydarzenia promującego Wiedeń w Warszawie
Efekt: efektem wielomiesięcznej pracy nad tą akcją marketingową było powstanie wydarzenia we wszystkich możliwych kanałach dotarcia, od przestrzeni miejskiej poprzez media społecznościowe, prasę, radio i TV i zbudowanie unikalnego kontaktu odbiorcy z marką jaką jest Wiedeń. Przy pomocy tego narzędzi udało się zgromadzić w centralnym punkcie Warszawy wiele tysięcy ludzi i przekazać im wartości i atrakcje których można doświadczyć w Wiedniu.