VZARI VIDEO MAPPING FESTIVAL

Wydarzenie: uczestnictwo w Festiwalu Sztuk Wizualnych w Czeskim Ołomuńcu
Zleceniodawca: Festiwal Vzari, Ołomuniec
Zadanie: przygotowanie wyjątkowego spektaklu przemawiającego do czeskiej publiczności
Efekt: I sza nagroda czeskiej publiczności!
Miejsce: Ołomuniec, Czechy
Data: 29.09.2011